Welkom op de website van de Veteranen Vianen en omgeving.

De Veteranen van Vianen e.o. behorende bij de Veteranen Vijfheerenlanden, een bestand van ongeveer 40 mannen en vrouwen, hebben zich na gezamenlijk overleg verenigd in een werkverband. Het werkverband bestaat uit een bestuur van zowel de actief als postactief dienende veteranen, te weten een voorzitter, 2 x secretaris, 1 penningmeester, 2 evenementen coördinatoren en 2 vicevoorzitters. In gezamenlijkheid met de veteranen zijn statuten opgemaakt waar de ‘raison d’etre’, de wijze van besturen en overige afspraken staan omschreven. Vertegenwoordiging in het bestuur en bij de veteranen Vianen is geheel vrijwillig. De veteranen Vianen bevinden zich te Vianen en het is elke veteraan vrij, ook van buiten Vianen, om deelgenoot te worden van het bestand. Het bestand van de Veteranen van Vianen is gegroeid sinds 2006 en sinds 2022 geformaliseerd in een werkverband.

De ‘raison d’etre’ van de veteranen van Vianen is: jonge en oudere, actief en post-actief dienende veteranen en weduwen en weduwnaars van Veteranen te verbinden en verbonden te houden.

Dit doen we door o.a. elke 2e zaterdag van de maand samen te komen (veteranen café) en gezamenlijk te herdenken en te vieren. Tevens, binnen een veilige omgeving, veteranen de gelegenheid te bieden ervaringen te delen, met en voor elkaar te zorgen en om veteranen, familie en relaties te ondersteunen bij ziekte en overlijden.

Het werkverband Veteranen Vianen e.o. draagt zorg voor een actieve link en relatie met de gemeente Vijfheerenlanden die als overkoepelend orgaan de belangen van de Veteranen binnen de gemeente behartigd. De gemeente Vijfheerenlanden heeft tot doel de Veteranen en haar thuisfront te eren en te waarderen en de gemeente uit maatschappelijk belang te betrekken bij haar veteranen en hun verdiensten voor het Koninkrijk.

De Veteranen Vianen zijn bereikbaar via mail: secretariaat@veteranenvianen.nl. Communicatie vanuit het bestuur en/of de veteranen vindt plaats via een whatsappgroep, mail en de site www.veteranenvianen.nl zodat de lijntjes naar en voor elkaar kort en krachtig zijn

Iedere veteraan is van harte welkom tijdens ons Veteranen café op de 2e zaterdag van de maand vanaf 16 uur. De locatie is wisselend en zal op verzoek worden doorgegeven. Stuur een mail of laat een bericht op deze site achter.

Het bestuur.